Published On: mie, feb. 19th, 2020

Acţiune de conştientizare privind importanţa educaţiei – Şcoala Gimnazială Corbii Mari

nichiduta.ro

Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, derulează proiectul „Integrare prin educaţie şi ocupare în judeţul Dâmboviţa”.Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de sărăcie şi excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane care trăiesc în comunităţi mar-ginalizate din comuna Corbii Mari, jud. Dâmboviţa, printr-o abordare bazată pe măsuri integrate vizând îmbunătăţiri sustenabile în ceea ce priveşte capitalul uman, ocuparea forţei de muncă şi condiţiile sociale, medicale, juridice şi de locuit.În cadrul proiectului, una dintre activităţi are în vedere susţinerea accesului şi participării la educaţie prin campanii integrate de informare şi conştientizare în vederea prevenirii, reducerii şi corectării fenomenului de abandon şcolar / părăsire timpurie a şcolii.Una dintre aceste acţiuni, respectiv un eveniment de conştientizare privind importanţa educaţiei, a avut loc la nivelul Şcolii Gimnaziale Corbii Mari din comuna Corbii Mari -Au fost prezenţi aproximativ 10 beneficiari, cu participarea experţilor şi promotorilor din cadrul proiectului.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro