591 titluri de proprietate şi ordine ale prefectului Dâmboviţa, în anul 2018

0 0

In perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Dâmboviţa în exercitarea atribuţiilor care îi revin potrivit art. 6 din H.G. nr. 890/2005 a desfăşurat următoarele activităţi: s-au emis 591 titluri de proprietate şi ordine ale prefectului pentru terenuri agricole, forestiere şi aferente caselor de locuit şi anexelor gospodăreşti; s-au întreprins 1624 acţiuni privind verificarea propunerilor comisiilor locale de fond funciar, vizarea fişelor de punere în posesie, hotărâri, procese verbale, rapoarte şi propuneri elaborate, acţiuni de îndrumare, informare, întruniri, situaţii centralizate, documentaţii verificate şi transmise altor instituţii publice; s-au emis 363 titluri de proprietate/duplicat; sau emis 76 ordine ale prefectului; s-au rescris 152 titluri de proprietate; a desfăşurat 8 şedinţe de lucru şi au avut loc 3 întruniri cu preşedinţii şi secretarii comisiilor locale de fond funciar.
In cadrul şedinţelor de lucru: au participat 185 comisii locale de fond funciar; au fost analizate 531 propuneri ale comisiilor locale; au fost admise 403 propuneri ale comisiilor locale; au fost respinse 72 propuneri ale comisiilor locale; au fost amânate 56 propuneri ale comisiilor locale; au fost adoptate 207 hotărâri ale comisiei judeţene.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005, Legii nr. 165/2013 şi a normelor de aplicare a acestora, Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Dâmboviţa a formulat şi reformulat cererile prin care a solicitat predarea prin protocol către comisiile locale a suprafeţelor de teren proprietate privată a statului aflate în administrarea ADS, suprafeţe necesare finalizării retrocedării către persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate (număr cereri formulate către Agenţia Domeniilor Statului – 12).
In vederea acordării de măsuri compensatorii, un număr de 33 de documentaţii au fost transmise la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţii. In conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013 şi HG nr. 401/2013 au fost refăcute 9 lucrări pentru inventarierea terenurilor agricole şi forestiere.
Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Dâmboviţa a realizat în scris 22 acţiuni de îndrumare a comisiilor locale de fond funciar, 75 acţiuni pentru informarea a altor instituţii publice şi a comisiilor locale de fond funciar, 5 acţiuni privind centralizarea datelor de la nivelul comisiilor locale de fond funciar, 4 acţiuni de verificare şi control urmare sesizărilor prezentate în cadrul audienţelor şi a petiţiilor, 16 acţiuni de analize, informări/referate prezentate în şedinţa comisiei judeţene de fond funciar. 21 propuneri au fost înaintate la Ministerul Afacerilor Interne şi la comisiile locale de fond funciar. Au fost realizate 3 acţiuni de verificare şi control de către reprezentanţi din cadrul Corpului de Control al Ministerului Afacerilor Interne sau Autorităţii pentru Restituirea Proprietăţilor la sediul instituţiei Prefectului-jud. Dâmboviţa. Colectivul de lucru de pe lângă Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Dâmboviţa a mai desfăşurat, între altele, următoarele acţiuni: – formularea unui apel declarat împotriva unei sentinţe civile prin care instanţa a anulat două titluri de proprietate emise Academiei de Ştiinţe Agricole „lonescu – Siseşti”, apel care a fost admis, hotărârea definitivă fiind favorabilă comisiei judeţene; – formularea a 3 acţiuni împotriva motivelor de refuz invocate de Agenţia Domeniilor Statului privind predarea către comisiile locale de fond funciar Runcu şi Pietroşiţa a terenurilor avute în administrare pe teritoriul localităţii Moroeni.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Abandonul copiilor în spital a scăzut în anul 2018, la nivelul judeţului Dâmboviţa

Analizând cazurile de părăsire a copiilor în unităţile sanitare din judeţ în 2018, se constată că numărul acestora a scăzut faţă de anul 2017, de la 16 la 13 copii. În ceea ce priveşte repartizarea în funcţie de zonele în care au domiciliat mamele şi gravidele cu risc social şi […]