Published On: joi, dec. 13th, 2018

370 milioane euro fonduri europene în învăţământul profesional şi tehnic, pentru a răspunde nevoilor pieţei muncii

nichiduta.ro

Încă de anul trecut, Ministerul Fondurilor Europene a lansat, prin Programul Operaţional Capital Uman, mai multe linii de finanţare dedicate unei mai bune colaborări între şcoală, universităţi şi companii.
Un astfel de program este Bursa Profesională, prin care 80.132 elevi din preuniversi-tar (clasele IX-XI învăţământ profesional, inclusiv învăţământ dual), vor fi stimulaţi să-şi continue studiile cu burse acordate din fonduri europene. 20 % dintre elevii care vor primi burse provin din mediul rural. Bursa, în valoare de 200 lei, se plăteşte tuturor elevilor, indiferent de veniturile părinţilor, dar în anumite condiţii de frecvenţă la cursuri. Suma alocată programului este de 83 milioane euro.
Tot prin Programul Operaţional Capital Uman vor fi alocate fonduri de 63,72 milioane euro pentru creşterea calităţii învăţământului profesional şi tehnic românesc. Concret, vor fi finanţate activităţi de creştere a calităţii şi de adaptare a ofertei educaţionale la cererea de calificări şi competenţe de pe piaţa muncii. În acest scop, vor fi organizate stagii de formare pentru profesorii din învăţământul profesional şi pentru întreg personalul implicat în instruirea elevilor. De asemenea, partenerii economici vor fi stimulaţi financiar, prin subvenţii, să se implice în formarea profesională iniţială (se va acorda sprijin financiar în baza unor convenţii semnate între şcoală şi angajator pentru cheltuielile realizate cu elevul). Vor fi puse la punct mecanisme de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic. Astfel, se sprijină în special dezvoltarea învăţământului dual, iar fişa de proiect la care lucreaza Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic pentru a o depune la Autoritatea de Management POCU are o valoare de aproximativ 90 de milioane euro şi se va utiliza mecanismul supracon-tractării.
Stagii de practică este altă măsură sprijinită din fonduri europene pentru programe de învăţare la locul de muncă. Apelul se află în implementare, cu 86 contracte semnate, în valoare de 35 mil. euro. Vizează rata crescută de participare a elevilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar la programe de învăţare la locul de muncă. Sunt vizate în special sectoarele economice cu potenţial competitiv şi din domeniile de specializare inteligentă. De asemenea, apelul de proiecte vizează rata crescută de participare a studenţilor la programele de învăţare la locul de muncă (stagii de practică, internship-uri) din cadrul parteneri-atelor nou înfiinţate/dezvoltate, care să faciliteze inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor de studii terţiare. Beneficiari – 19.209 studenţi.
Tot pentru învăţământul superior, Ministerul Fondurilor Europene a lansat 155 mil. euro pentru sprijinirea studenţilor defavorizaţi şi pentru doctoranzi în antreprenoriat pentru corelarea ofertelor educaţionale cu piaţa muncii. Prin aceste măsuri dorim să determinăm mediul universitar sa se deschidă către piaţa muncii.
Ministerul Fondurilor Europene a semnat împreuna cu Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) un contract de 6,4 milioane euro pentru implementarea unor activităţi menite să ducă la creşterea angajabilităţii absolvenţilor de învăţămant superior românesc prin identificarea profesiilor emergente, un studiu privind adecvarea ofertei educaţionale din România la dinamica profesiilor emergente şi o cercetare sociologică privind angajabili-tatea absolvenţilor de învatamânt superior din România. În cadrul acestui proiect se va pilota şi conectarea bazelor de date din învatamantul superior cu bazele de date privind angajaţii din România pentru a avea un instrument real de tracking al absol-veniţor pe piaţa muncii.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro