31 martie – noul termen limită pentru solicitarea sprijinului pentru împădurire

0 0

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează că a fost prelungită prima sesiune de depunere a cererilor de sprijin în cadrul schemei de ajutor de stat Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite până la data de 31 martie 2017, ora 16.00.
Motivul prelungirii acestei sesiuni este reprezentat de condiţiile meteorologice nefavorabile din această perioadă, condiţii care fac dificilă determinarea în teren a suprafeţelor pe care urmează a se realiza lucrările de împăduriri, precum şi efectuarea analizelor de sol. Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formele asociative ale acestora. în categoria deţinătorilor publici de teren agricol şi neagricol sunt incluse unităţile administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii) şi alte persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative ale acestora. în categoria deţinătorilor privaţi de teren agricol şi neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.
Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate: a) să realizeze trupuri de pădure de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită să fie de cel puţin 0,5 ha sau să realizeze perdele forestiere de protecţie de cel puţin 0,5 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită să fie de cel puţin 0,1 ha;
b) terenurile utilizate să fie agricole.
Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costurile standard pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole stabilite de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (ICAS) şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti, după cum urmează:
a) costuri pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere şi costuri cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire, acordate sub formă de primă, denumită în cadrul schemei Prima 1. În cazul apariţiei unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării primei lucrări de întreţinere a plantaţiei, constatat conform prevederilor legale de către autorităţile publice desemnate, dacă pierderile de puieţi depăşesc pragul de 20%, pot fi acoperite costurile cu refacerea plantaţiei până la maximum 75% din costul standard legat de lucrările pentru înfiinţarea plantaţiei, în funcţie de lucrările de replantare necesare. Pentru a fi eligibil pentru acoperirea costurilor cu refacerea plantaţiei beneficiarul va trebui să demonstreze că lucrările iniţiale de înfiinţare a plantaţiei au fost planificate şi executate în conformitate cu prevederile normelor tehnice nr. 1 sau 2, după caz; b) costuri de întreţinere a plantaţiei forestiere, costuri de îngrijire a plantaţiei forestiere, precum şi costuri pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi acordate sub formă de primă anuală, pentru o perioadă de 12 ani, denumită în cadrul schemei Prima 2. În cazul apariţiei unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării primei lucrări de întreţinere a plantaţiei, constatat conform prevederilor legale de către autorităţile publice desemnate, dacă pierderile de puieţi depăşesc pragul de 20%, costurile de întreţinere a plantaţiei din primul an vor fi plătite proporţional cu suprafaţa plantaţiei neafectată de evenimentul produs de factori biotici sau abiotici.
Schema de ajutor se aplică până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii potrivit reglementărilor europene aferente post-perioadei 20142020, iar valoarea totală estimată a ajutorului de stat, care va fi acordat în cadrul schemei, angajată pe durata de aplicare a acesteia, este echivalentul în lei a 124.513.043 euro.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Proiecte în valoare de 178 milioane de lei pentru reabilitarea şi modernizarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar

Primarul municipiului Târgovişte, Cristian Stan, a avut o întâlnire de lucru cu directorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din oraş. Într-o conferinţă de presă ulterioară, acesta a precizat că a înmânat contractele de management directorilor care au obţinut funcţiile în urma concursului din toamna trecută şi a exprimat opinia că va […]