11 iulie – „Ziua Mondialâ a Populaţiei”

Începând cu anul 1987, la 11 iulie în întreaga lume este marcată Ziua Mondială a Populaţiei. Aceasta zi a fost aleasă şi declarată ca atare de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru că atunci populaţia lumii a atins pragul de 5 miliarde de locuitori.
Este o dată simbolică şi de reflecţie asupra situaţiei generale a populaţiei de pe glob. Creşterea populaţiei mondiale este o problemă globală careia i se caută explicaţii ştiinţifice şi i se propun strategii integrate la fel ca şi celorlalte probleme care au dobândit un statut global. În acest context, începând cu anii ’90, România, ca şi majoritatea ţărilor europene, cunoaşte o schimbare a evoluţiei demografice, creşterea fiind înlocuită de un declin demografic. Cu ocazia Zilei mondiale a populaţiei, Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa pune la dispoziţia mass-media, implicit publicului interesat câteva informaţii statistice.
Populaţia judeţului Dâmboviţa
– La 1 ianuarie 2019, populaţia judeţului Dâmboviţa a fast de 521071 locuitori, cu o densitate de 128,5 locuitori pe km2, situându-se pe locul 16 în ceea ce priveşte numărul populaţiei şi pe locul 6 al densităţii în ierarhia judeţelor ţării.
– Valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale migraţiei interne/externe, au făcut ca populaţia judeţului să se diminueze în perioada 1990-2019 cu circa 45579 de persoane.
– Structura pe sexe se caracterizează printr-o uşoară preponderenţă numerică a populaţiei feminine. Astfel, la 1 ianuarie 2019, 51,0% din populaţia judeţului Dâmboviţa era de sex feminin şi 49,0% de sex masculin.
– 31,8% din populaţia judeţului trăia în mediul urban şi 68,2% în mediul rural, faţă de 56,4% şi respectiv 43,6% cât se înregistra la nivel naţional.
– Structura pe grupe de vârstă a populaţiei are amprenta caracteristică a unui proces de îmbătrânire demografică, datorat în principal, scăderii natalităţii, care a determinat reducerea absolută şi relativă a populaţiei în vârstă de 0-14 ani şi creşterea numărului şi a ponderii populaţiei vârstnice (de 60 ani şi peste).
– La 1 ianuarie 2019 populaţia tânără deţinea o pondere de 14,5% din total, iar populaţia vârstnică deţinea 23,0%.
– Structura pe vârste a populaţiei pe medii rezidenţiale confirmă faptul că procesul de îmbătrânire demografică este mai accentuat în mediul rural. în mediul rural ponderea populaţiei vârstnice este mai mare decât cea din mediul urban de 2, 1 ori.
– în anul 2018, sporul natural al populaţiei a continuat să fie negativ (-2167 persoane).
– în perioada 2015-2017 durata medie a vieţii la nivelul judeţului Dâmboviţa a fost de 75,6 ani (72, 1 ani la bărbaţi şi 79, 1 ani la femei) înregistrând o tendinţă de creştere în ultima perioadă. Femeile au avut o durată medie a vieţii mai mare cu 7,0 ani decât bărbaţii. Valorile duratei vieţii au fost mai mari în urban decât în rural.
– La 1 iulie 2018 vârsta medie a populaţiei după domociliu a judeţului Dâmboviţa a fost de 41,3 ani (39,7 ani la populaţia masculină şi 42,9 ani la cea feminină).
– La 1 ianuarie 2019 municipiul Târgovişte numără 91884 locuitori, deţinând 55,4% din populaţia urbană şi 11,2% din populaţia totală a judeţului.
– Primele 5 comune cu cel mai mare număr de locuitori au fost: Potlogi (9093 locuitori), Dragomireşti (8965 locuitori), Cojasca (8791 locuitori), Băleni (8753 locuitori), Răzvad (8722 locuitori). Mărimea medie a unei comune a fost de 4334 locuitori.
– La Recensământul populaţiei din 20 octombrie 2011 a rezultat ca 90,6% din populaţia judeţului este de naţionalitate română, minorităţile naţionale reprezentând 9,4%.
– După religie, 92,9% din populaţia judeţului este de confesiune ortodoxă, 1,4% penticostală, 0,8% adventistă de ziua a VlI-a, 0,3% evanghelică, 0,2% romano-catolică, etc.
– în perspectiva anilor 2050 -2060 se anticipează că populaţia rezidentă a judeţului Dâmboviţa va fi de 327687, respectiv 279114 persoane.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Dâmboviţa organizează 14 cursuri de formare profesionalâ

În luna iulie, persoanele interesate să se califice prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa, pot opta pentru unul dintre cele 14 cursuri de formare profesională în următoarele meserii: -sudor electric; -lucrător în structuri pentru construcţii; -lăcătuş mecanic; -operator maşini unelte comandă numerică; -ospătar; -bucătar; -cosmetician; -infirmier; […]