Published On: mar, nov. 21st, 2017

Ziua Mondială de prevenire a abuzului asupra copiilor şi Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului

nichiduta.ro

„Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor” este marcată în data de 19 noiembrie, iar în ziua de 20 noiembrie, este sărbătorită „Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului”, celebrându-se astfel adoptarea Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copiilor.
Potrivit Convenţiei, drepturile fundamentale ale copilului sunt dreptul la viaţă, dreptul la un nume şi o naţionalitate, dreptul la educaţie, dreptul de a-şi exprima liber ideile, dreptul la îngrijire medicală, dreptul la joacă şi timp liber şi dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de violenţă, abuz sau neglijenţă.
În România, autorităţile publice, organismele private autorizate, precum şi persoanele fizice şi persoanele juridice responsabile de protecţia copilului sunt obligate să respecte şi să garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituţie şi lege, în concordanţă cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, şi ale celorlalte acte internaţionale în materie, la care România este parte.
Un pas important în promovarea respectării drepturilor copilului îl constituie aprobarea în luna octombrie 2017 a unui proiect de lege care prevede înfiinţarea Avocatului Copilului, ca structură distinctă în cadrul instituţiei Avocatul Poporului, care se va ocupa exclusiv de protecţia drepturilor copilului.
Deşi există un cadru legal care reglementează promovarea şi respectarea drepturilor copilului şi încalcarea acestor drepturi este aspru pedepsita de lege, încă există numeroase cazuri de abuz, neglijare, exploatare a copilului, iar o parte dintre acestea nu sunt sesizate autorităţilor.
Astfel, în judeţul Dâmboviţa, de la începutul anului 2017, Centrul de Consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului (0245983), a efectuat un număr de 395 deplasări, ca urmare a sesizărilor scrise sau telefonice referitoare la situaţii de abuz, neglijare, exploatare a copiilor, numărul acestora fiind în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate 498 sesizări.
În urma a 74 deplasări au fost preluaţi în regim de urgenţă un număr de 102 copii, faţă de 154 pentru aceeaşi perioadă a anului trecut, iar pentru 321 deplasări, nu a fost nevoie de stabilirea unei măsuri de protecţie specială pentru copii. Aceste cazuri au fost remise pentru monitorizare, Autorităţii Publice Locale de domiciliu, sau pentru consiliere, Centrului de prevenire a abuzului, neglijării şi exploatării din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa.
De asemenea, tot în aceeaşi perioadă, ca urmare a sesizărilor scrise din partea spitalelor din judeţ, au fost preluaţi un număr de 13 copii, pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgenţă, faţă de 18 copii în aceeaşi perioadă a anului trecut.
Dintre cele 281 de cazuri confirmate de abuz, neglijare, exploatare a copilului înregistrate de la începutul anului 2017, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, 14 au reprezentat cazuri de abuz fizic, 31 abuz emoţional, 8 abuz sexual, 40 exploatare prin muncă, 7 exploatare sexuală şi 181 cazuri de neglijare în familie. În ceea ce priveşte serviciile oferite, 102 copii au fost preluaţi în regim de urgenţă, iar 179 copii beneficiază de servicii de consiliere psihologică în familie, sau cazurile sunt monitorizate de către autorităţile publice locale. Din cei 281 copii, 217 au domiciliul în mediul rural şi 64 în mediul urban.
Cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului, trebuie să conştientizăm că toţi copiii au drepturi oriunde s-ar afla şi aceste drepturi trebuie respectate indiferent de rasă, culoare, sex, naţionalitate sau etnie, dizabilităţi, limbă, religie, opinii politice, stare materială sau poziţie socială.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro