Published On: lun, iun. 24th, 2019

Veşti importante pentru furnizorii care, la data de 30.06.2019, se află în relaţie contractuală cu CAS Dâmboviţa

nichiduta.ro

Contractele se prelungesc prin acordul părţilor până la data de 31.07.2019, prin acte adiţionale.
Având în vedere:
– prevederile art. 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în sistemul sanitar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile HG. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Ordinului comun MS/CNAS nr. 397/836/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a HG. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare;
– adresa C.N.A.S. nr. RV/5061/18.06.2019, cuprinzând precizări cu privire la procesul de contractare pe toate domeniile de asistenţă medicală, medicamente şi dispozitive medicale, pentru anul 2019;
– prelungirea până la data de 31.12.2019 a termenului de aplicare a prevederilor Ordinul comun MS/CNAS nr. 397/836/2018, cu modificările şi completările ulterioare, în baza actului normativ ce se află în curs de aplicare şi publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
În vederea asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, pentru furnizorii care la data de 30.06.2019 se află în relaţie contractuală cu CAS Dâmboviţa, contractele se prelungesc prin acordul părţilor până la data de 31.07.2019, prin acte adiţionale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale dintre CAS Dâmboviţa şi aceştia (documente, condiţii de eligibilitate, etc.).
Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale, respectiv: – HG. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare; – Ordinul comun MS/CNAS nr. 397/836/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a HG. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare.
Actele adiţionale pentru luna iulie 2019 se încheie până pe data de 28.06.2019, prin semnarea de către ambele părţi.
Procesul de contractare pentru perioada august 2019-decembrie 2019, pentru toţi furnizorii de servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie în tratamentul ambulatoriu, dispozitive medicale, pe toate domeniile de asistenţă socială, se desfăşoară în luna iulie 2019.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro