Published On: joi, iul. 13th, 2017

Ultimele clarificări pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 şi DJ101B”

nichiduta.ro

Consiliul Judeţean Dâmboviţa s-a reunit în şedinţă extraordinară. Pe ordinea de zi s-a regăsit şi proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa 160/07.06.2017 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 şi DJ101B pe traseul limită judeţ Prahova-Moreni-Gura Ocniţei-Răzvad-Ulmi-Târgovişte-Comişani-Bucşani-Băleni-Dobra-Finta-Bilciureşti-Cojasca-Corneşti-Butimanu-Niculeşti-limită judeţ Ilfov”, a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a acordului de parteneriat.
Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, a depus la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea parcurgerii etapelor administrative şi contractării, cererea de Consiliul Judeţean Dâmboviţa s-a reunit în şedinţă extraordinară. Pe ordinea de zi s-a regăsit şi proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa 160/07.06.2017 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 şi DJ101B pe traseul limită judeţ Prahova-Moreni-Gura Ocniţei-Răzvad-Ulmi-Târgovişte-Comişani-Bucşani-Băleni-Dobra-Finta-Bilciureşti-Cojasca-Corneşti-Butimanu-Niculeşti-limită judeţ Ilfov”, a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a acordului de parteneriat.
Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, a depus la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea parcurgerii etapelor administrative şi contractării, cererea de tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin adresa nr. 16665/06.07.2017 a solicitat CJ Dâmboviţa clarificări la documentaţia de contractare în ceea ce priveşte actualizarea bugetului proiectului mai sus menţionat, prin includerea în categoria de cheltuieli eligibile a valorilor aferente lucrărilor în albiile râurilor în valoare de 449.270,22 lei (inclusiv TVA), în urma încheierii Acordurilor de parteneriat cu Administraţiile Bazinale ale AN „Apele Române”, respectiv Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa şi cu Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea. În urma actualizării bugetului valoarea totală a proiectului este în cuantum de 211.822.388,29 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă este de 21 1.190.265,05 lei (inclusiv TVA). Asistenţa financiară nerambursabilă este în valoare de 206.966.459,75 lei (inclusiv TVA). Contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 4.223.805,30 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanţarea proiectului va fi suportată integral din bugetul Judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa. În urma includerii în categoria de cheltuieli eligibile a valorilor aferente lucrărilor în albiile râurilor în valoare de 449.270,22 lei (inclusiv TVA), valoarea totală neeligibilă a proiectului s-a micşorat de la valoarea de 1.081.393,46 lei (inclusiv TVA) la valoarea de 632.123,24 lei (inclusiv TVA). În urma actualizării bugetului, a fost necesară modificarea Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 160/07.06.2017 de modificare a Acordului de parteneriat nr. 14080/07.06.2017 între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa (Partener 1) – Lider parteneriat şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local Târgovişte (Partener 2) şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moreni, prin Consiliul Local Moreni (Partener 3) în vederea implementării în comun a proiectului.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro