Published On: vin, ian. 19th, 2018

TRANSPORTUL PUBLIC Şl SIGURANŢA CIRCULAŢIEI PE DRUMURILE JUDEŢENE DÂMBOVIŢENE

nichiduta.ro

Transportul public de persoane prin curse regulate pe trasee judeţene aferent Programului de transport 20142019, cuprinde un număr de 111 trasee judeţene executate de un număr de 14 operatori de transport. Analizând propunerile venite din partea operatorilor de transport care efectuează serviciul de transport persoane prin curse regulate pe traseele judeţene, precum şi solicitările transmise de primăriile interesate, s-a procedat la aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane pentru perioada 2013 – 2019, în judeţul Dâmboviţa, acţiune care s-a materializat prin Hotărârile Consiliului Judeţean nr. 21/31.01.2017, 219/28.07.2017 şi nr. 312/16.11.2017. Totodată, persoanele desemnate ale Compartimentului transport şi siguranţa circulaţiei, cu sprijinul Serviciului Rutier din cadrul lnspectoratului Judeţean de Poliţie Dâmboviţa şi lnspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), au monitorizat şi controlat modul în care s-a efectuat serviciul de transport persoane prin curse regulate, prin curse regulate speciale şi de marfă pe trasee judeţene, concluziile fiind specificate în cele 57 rapoarte de activitate întocmite şi înaintate conducerii Direcţiei generale infrastructură locală, faţă de 47 de rapoarte in anul 2016.
În urma controalelor efectuate pe linia verificării modului de efectuare a serviciului de transport persoane, s-au aplicat un număr de un număr de 6 avertismente şi 21 amenzi contravenţionale, în valoare de 221.000 lei, dovedindu-se o mai mare exigenţă faţă de anul anterior când s-au aplicat un număr de 13 amenzi contravenţionale, în valoare de 58.000 lei.
Transport public de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judeţene
În anul 2017 un număr de 29 operatori de transport au transmis către Compartimentul transport şi siguranţa circulaţiei, dosare prin care îşi manifestau dorinţa în a efectua transport public de persoane prin curse regulate speciale. În urma analizării dosarelor au fost eliberate un număr de 87 Licenţe de traseu împreună cu caietele de sarcini aferente, încasându-se la bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa suma de 51.764 lei. Transportul de marfă
În privinţa transportului de marfă s-au efectuat un număr de 15 controale pe teren efectuate pe raza localităţilor Bilciureşti, Potlogi, Petreşti, Cojasca, Corneşti, Corbii Mari, Finta, Vişina, Tărtăşeşti şi Moroeni. În urma constatării unor încălcări a prevederilor legale de către operatorii de transport, au fost întocmite un nr de 11 procese verbale de contravenţie, însumând 9.500 lei către 8 operatori de transport marfă.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro