Published On: vin, nov. 24th, 2017

Toţi pacienţii cu afecţiuni TB vor fi trataţi în cadrul Programului Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei

nichiduta.ro

In 2018, Ministerul Sănătăţii (MS) va dubla bugetul Programului Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei. Astfel, MS va aloca peste 41 milioane de lei pentru derularea Programului Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei în vederea asigurării accesului la diagnostic şi tratament corect pentru toţi pacienţii afectaţi de tuberculoză, inclusiv tuberculoză multidrog rezistentă (MDR/XDR).
In prezent, sunt disponibile, în lista de medicamente compensate 100% care se acordă bolnavilor incluşi în Programul naţional de tratament al bolnavilor cu tuberculoză, un număr de 21 denumiri comune internaţionale (DCI), utilizate în tratamentul bolnavilor cu TB BK sensibilă sau multidrog – rezistentă.Până la finalul acestui an, Ministerul Sănătăţii va elabora o Hotărâre de Guvern, prin care un număr de 9 DCI-uri necesare în tratamentul tuberculozei, asigurate până acum prin finanţare externă, vor fi introduse în lista de medicamente compensate şi gratuite. Pentru aceste medicamente, la cererea Ministerului Sănătăţii, Agenţia Naţională de Medicamente şi Dispozitive Medicale a parcurs procedura de evaluare a tehnologiilor medicale (HTA). Astfel, va fi acoperit integral tratamentul necesar pacienţilor cu afecţiuni TB, inclusiv tuberculoză mul-tidrog rezistentă, conform ghidului naţional elaborat pe baza recomandărilor OMS.
Ministerul Sănătăţii a finalizat anul acesta procedura de achiziţie publică centralizată pentru furnizarea mediilor de cultură necesare diagnosticului TB în mediul lichid, inclusiv a unor teste genetice, iar până la sfârşitul anului va iniţia procedura de achiziţie publică centralizată pentru medicamentele antituberculoase ale căror acor-duri-cadru expiră în luna septembrie 2018, precum şi a medicamentelor care vor fi incluse în lista de medicamente compensate şi gratuite prin HG.
Până la finalizarea achiziţiei centralizate a celor 9 DCI-uri, în caz de nevoie, fiecare unitate sanitară care asigură tratamentul bolnavilor cu tuberculoză MDR/XDR poate achiziţiona medicamentele din bugetul pe 2018 alocat Programului Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei. In vederea asigurării accesului la diagnostic şi tratament corect pentru toţi pacienţii TB inclusiv TB MDR/XDR, în absenţa finanţării externe, Ministerul Sănătăţii are în vedere şi alte măsuri:
*testarea rapidă pentru TB a unui număr de 15.000 persoane din grupurile la risc, precum şi asigurarea tratamentului şi a suportului psihologic şi social pentru un număr de 600 bolnavi TB MDR/XDR în cadrul unui proiect cu finanaţare norvegiană al cărui buget este de 10.000.000 Euro
*instruirea unui număr de 1.320 medici pneumologi şi asistente medicale din reţeaua de pneumoftiziologie, precum şi medici de medicină de familie în cadrul unui proiect finanţat din fonduri structurale
– ,,Imbunătăţirea capacităţii tehnice a profesioniştilor în identificarea, diagnosticul şi tratamentul TB şi a bolilor pulmonare” în valoare de 3.000.000 Euro;
*depistarea activă a TB şi TB latentă prin screening-ul unui număr de 75.000 persoane din grupurile la risc (homeless, consumatori droguri injectabile, persoane aflate în detenţie, populaţia din mediul rural cu acces scăzut la servicii de sănătate), furnizarea de suport social, psihologic, peer-suport şi subvenţii pentru creşterea aderenţei la tratament pentru 15.000 pacienţi în cadrul altui proiect finanţat din fonduri structurale în valoare de 15.000.000 Euro;
*accesarea unui grant de tranziţie din partea Fondului Global de luptă împotriva HIV/SIDA, TB şi Malariei pentru a înlesni preluarea şi implementarea în cadrul Programului Naţional a intervenţiilor şi serviciilor finanţate până în prezent de Fondul Global.
Tuberculoza (TB) reprezintă o prioritate de sănătate publică pentru Ministerul Sănătăţii şi pentru Guvernul României
Rezultatele ultimilor ani demonstrează o ameliorare a indicatorilor epidemiologici specifici bolii în ţara noastră, urmare a derulării mai multor programe de combatere a acestei afecţiuni.
Ministerul Sănătăţii a aprobat o serie de măsuri pentru îmbunătăţirea controlului tuberculozei, printre cele mai importante fiind Strategia Naţională de Control a Tuberculozei în România 2015 – 2020 şi asumarea finanţării din bugetul Ministerului Sănătăţii a activităţilor de prevenire, supraveghere şi control a tuberculozei realizate la nivelul unităţilor sanitare care implementează Planul Naţional de Tuberculoză. Strategia Naţională de Control a Tuberculozei în România 2015 – 2020 (document aprobat de Guvernul României prin HG.121/2015) are ca scop eliminarea TB ca problemă de sănătate publică în România până în 2050. Intervenţiile incluse în documentul strategic urmăresc asigurarea serviciilor de prevenire, depistare, tratare şi creştere a aderenţei la tratament pentru bolnavii cu tuberculoză şi, în special, tuberculoză multidrog-rezis-tenta, în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.
In vederea implementării măsurilor şi acţiunilor prevăzute în Strategia Naţională de Control a Tuberculozei, instituţiile statului, Ministerul Sănătăţii, Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei au parteneri organizaţii nonguvernamentale, organizaţii naţionale şi internaţionale.
Pentru implementarea intervenţiilor prevăzute în Strategia derulată de către Ministerul Sănătăţii au fost utilizate, pe lângă bugetul Ministerului Sănătăţii şi surse de finanţare externă nerambursabilă (Fondul Global, Fonduri Norvegiene), care până în prezent au asigurat medicaţia pentru tuberculoza multidrog rezistentă TB MDR/XDR.
In ultimii ani, au fost înregistrate progrese importante în controlul acestei boli:
– Rata de depistare este de peste 70% încă din anul 2009 iar în 2014 a crescut la 94% pentru cazurile noi şi la 85% pentru cazurile cu TB MDR;
– Incidenţa Globală (IG) a scăzut, în ultimii 14 ani, cu 54,6% (de la 142.2%ooo în 2002 la 64,8%ooo în 2016).
IG TB la copii a scăzut cu 59,7% (de la 48,3%ooo în 2002 la 19,4%ooo în 2016); Prevalenţa TB a scăzut cu 41,7% (de la 200,2%ooo în 2004 la 116,7%ooo în
2015);
– Mortalitatea TB a scăzut cu 50,9% (de la 10,8%ooo în 2002 la 5,3%ooo în 2015).

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro