Published On: mar, iun. 11th, 2019

Târgul educaţional „Handmade with love”

Pe parcursul a cinci zile, 1014 iunie 2019, Şcoala Specială din Târgovişte găzduieşte târgul educaţional „Handmade with love”.
Târgul educaţional „Handmade with love” este organizat încadrul proiectului „ŞI TU CONTEZI! – Îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale pentru elevii cu diz-abilităţi şi CES din judeţul Dâmboviţa, prin intervenţii armonizate cu nevoile acestora”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020. La deschiderea evenimentului au luat parte vicepreşedintele CJ, Luciana Cristea, managerul proiectului, Mugurel Dragomir, Florin Gilia, director Direcţia Proiecte Europene din cadrul CJ, reprezentanţi din partea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa, Eugenia Marinescu director al Şcolii Gimnaziale Speciale Târgovişte şi Asociaţia PartNET Evenimentul este destinat dezvoltării imaginaţiei şi creativităţii copiilor cu nevoi speciale (CES), prin confecţionarea unor produse originale. Participanţii sunt încurajaţi să susţină evoluţia armonioasă a copiilor cu CES şi eforturile acestora, prin achiziţionarea obiectelor pe care chiar ei le-au realizat manual. Grupul ţintă este format din 756 de persoane, dintre care: 50 de ante-preşcolari, 70 de preşcolari, 460 de şcolari, 60 de tineri şi adulţi din programe de tip „A Doua Şansă.
Parteneriatul proiectului este format din: Solicitantul(S)/Liderul de Parteneriat-Consiliul Judeţean Dâmboviţa; Pl-Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională; P2-Şcoala Gimnazială Specială Târgovişte; P3-Asociaţia PartNET.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>