S-a stabilit un cost de 300 lei/persoană/zi de carantinare instituţionalizată

S-au aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea condiţiilor minime ale spaţiilor de cazare, a standardelor de cost şi a listei spaţiilor destinate pentru asigurarea carantinei persoanelor, puse la dispoziţie de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale necesare pentru aplicarea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie […]