Programe educaţionale de tip „A doua şansă”

Cel puţin 200.000 tineri NEETs, care nu au un loc de muncă şi nu sunt cuprinşi în sistemul educaţional sau de formare profesională, vor beneficia de informare şi consiliere în vederea integrării pe piaţa muncii, în educaţie, formare sau antreprenoriat. Ministerul Educaţiei Naţionale participă, în calitate de partener, alături de […]