SIGURANŢA STUDENŢILOR, PRIORITATE PENTRU POLIŢIŞTI

Viaţa în studenţie nu e doar o probă care testează cunoştinţele, ci şi un „bilet” spre o nouă etapă din viaţa unui tânăr. La început de an universitar, Poliţia a reluat activităţile educativ-preventive şi controalele în apropierea centrelor, campusurilor universitare şi a căminelor studenţeşti. În anul universitar 2018 – 2019, […]