Prevenirea şi combaterea evenimentelor în zona unităţilor şcolare şi adiacente acestora, în anul şcolar 2020-2021

Având în vedere prevederile Planului Naţional Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuni-versitare cu nr. 112708 din 20.08.2020, Planului teritorial comun de acţiune nr. 49167 din 11.09.2020 şi Planurilor […]