Reabilitare, modernizare şi extindere Centrul de zi Găeşti

Administraţia oraşului Găeşti a reuşit să obţină finanţare pentru proiectul „Reabilitare, modernizare şi extindere Centrul de zi Găeşti”, depus în cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, […]