Membrii CCIA Dâmboviţa au reducere de 50% la toate avizele solicitate

La solicitarea scrisă a agenţilor economici, exclusiv persoane juridice din România, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa, avizează existenţa Cazului de Forţă Majoră, în baza art. 28 alin. 2, litera i) din Legea 335/2007, privind Camerele de Comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. […]