Medicii de familie pot emite prescripţii medicale pentru bolnavii cu schemă terapeutică stabilă, trataţi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative

La solicitarea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat Hotărârea privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul programelor naţionale de sănătate, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coron-avirusului SARS-Cov – […]