MADR a aprobat „Ghidul solicitantului” pentru accesarea schemei de ajutor de stat pentru prima împădurire

Prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 476/09.09.2019, a fost aprobat Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, Submăsura 8.1 „împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”,din cadrul Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţi pădurilor”, […]