Expoziţie dedicată Unirii Principatelor Române, la Muzeul Poliţiei Române

Muzeul Poliţiei Române a organizat o expoziţie aniversară, intitulată „Omagiu Unirii”, dedicată marelui domnitor român Alexandru loan Cuza, întemeietorul unirii Moldovei cu Ţara Românească în 1859. Domnia lui Cuza a reprezentat un moment important în istoria Poliţiei Române pe calea modernizării ei, în lupta pentru întărirea autonomiei ţării şi a […]