CRED, la doi ani de la debut

Finalizarea documentului de politici educaţionale „Repere pentru proiectarea şi actualizarea Curriculumului naţional”, Finalizarea Metodologiei privind dezvoltarea Curriculumului la Decizia Şcolii (CDŞ), centrată pe dezvoltarea competenţelor-cheie, Realizarea Raportului de analiză privind nevoile de formare a profesorilor din învăţământul primar şi gimnazial pentru aplicarea noului Curriculum naţional, fundamentul celor 17 programe de […]