A fost lansată competiţia „DigiEduHack”, eveniment înscris în „Planul revizuit de acţiune privind acţiunea digitală (2021-2027)”

Comisia Europeană organizează, în perioada 12 – 13 noiembrie 2020, competiţia DigiEduHack, iniţiativă menită să identifice soluţii inovatoare la provocările din domeniul educaţiei în era digitală.Sub aspect organizatoric, temele abordate vizează: accesul şi disponibilitatea la infrastructurile şi tehnologiile digitale regândirea bazelor educaţiei crearea unui spaţiu de învăţare digital pentru un […]