„Educaţie deschisă pentru viitor: provocări în era digitală”

Este necesar ca sistemul de învăţământ românesc să fie unul dinamic. Trebuie să ne adaptăm permanent noilor tehnologii şi să valorificăm toate avantajele oferite de acestea, pentru creşterea performanţei procesului instructiv-educa-tiv, aceasta este premisa de la care au pornit prezentările şi dezbaterile din cadrul evenimentului „Educaţie deschisă pentru viitor: provocări […]