Oportunităţi de finanţare pentru îmbunătăţirea serviiilor sociale, culturale şi de recreere, dedicate persoanelor vârstnice

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat seminarul de informare privind promovarea oportunităţillor de finanţare nerambursabilă din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale. În cadrul evenimentului, tematica abordată a vizat Axa prioritară 8, „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de […]