Agenţii economici care nu s-au dotat, din motive obiective, cu case de marcat cu jurnal electronic, nu vor primi sancţiuni

Ministerul Finanţelor Publice a adoptat măsuri legislative pentru a asigura aplicarea unui tratament preventiv stimulativ şi de îndrumare a contribuabililor, inclusiv după 1 noiembrie 2018. Scopul este ca procesul de dotare cu noile case de marcat cu jurnal electronic să se deruleze fără afectarea activităţii operatorilor economici şi fără aplicarea […]