CJ Dâmbovita: Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul judeţului Dâmbovita

A avut loc seminarul „Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale”, eveniment organizat de Consiliul Jude\ean Dâmbovi\a, în perioada 6 – 7 iulie 2021, în cadrul proiectului „Dinamic -Dâmbovi\a – interac\iuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivi-tate, competen\e”. La eveniment au participat: secretarul general al jude\ului, D[nu\ Nicolae Popa St[nescu, subprefectul […]