Cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2018-2019

Cifra de şcolarizare totală pentru învăţământul preuniversitar se menţine la nivelul celei aprobate pentru anul şcolar precedent, cu următoarea realocare: – suplimentarea cu 1.000 de locuri a cifrei de şcolarizare pentru învăţământul obligatoriu cu frecvenţă redusă – nivel primar şi gimnazial şi programul educaţional „A doua şansă”, inclusiv pentru cel […]