Cea mai rea dintre toate lumile posibile (39) De la explozia urbană la bidonville-ul global

Statele africane „socialiste”, începând cu Tanzania, la începutul anilor ’60, aveau toate, când s-au orientat către o politică socială de stânga, programe ambiţioase de a muta pe săracii oraşelor, din bidonville-uri în apartamente ieftine. Mexico din perioada Uruchurtu a recurs la serviciile arhitecţilor imigranţi de renume precum Hannes Meyer, adept […]