ANUNŢ

ANUNŢ ÎN CADRUL DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TÂRGOVIŞTE SUNT VACANTE URMĂTOARELE POSTURI: 1. Un post Paznic angajarea se face pe perioadă determinată; locul de muncă: Compartimentul pază; nivel studii necesar canditatului pentru ocuparea postului: M/G; vechime în muncă: minim 5 ani; alte condiţii: atestat agent pază, certificat de integritate comportamentală; […]

ANUNŢ

ÎN CADRUL DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TÂRGOVIŞTE SUNT VACANTE URMĂTOARELE POSTURI: 1. Un post Medic: – angajarea se face pe perioadă nedeterminată; – locul de muncă: Compartimentul educaţie timpurie; – nivel studii necesar canditatului pentru ocuparea postului :S; – domeniul studiilor absolvite: Medicina generală; – vechime în domeniul studiilor absolvite […]

ANUNŢ

Subscrisa CHINDIA SPRL, reprezentată de asociat coordonator VOICHIŢĂ DANIEL, în calitate de administrator judiciar al debitorului IULCOVER GROUP SA, cod de identificare fiscală 921315 cu sediul social în Târgovişte, B-dul Carol I, bl. K, et. 1, judeţul Dâmboviţa, număr de ordine în registrul comerţului J15/369/1991, care face obiectul dosarului de […]

ANUNŢ

ANUNŢ COMUNA RĂZVAD, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire Grădiniţă cu 2 săli de clasă, cu program prelungit, comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa”, propus a fi amplasat în com. Răzvad, sat Răzvad, strada Şcoala de Fete, jud. Dâmboviţa. Informaţiile privind proiectul propus […]

ANUNŢ

în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială sunt vacante următoarele posturi: 1. Un post Inspector specialitate debutant: – angajarea se face pe perioadă nedeterminată; – locul de muncă: Sv. De Evaluare, Monitorizare şi Analiză Statistică; – nivel studii necesar canditatului pentru ocuparea postului :S; – domeniul studiilor absolvite: Asistenţă socială/Ştiinţe admnistrative; […]

ANUNŢ

ANUNŢ Primăria comunei Conţeşti, cu sediul în localitatea Conţeşti, str. Primăriei, nr. 456, judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: – referent IA: 1 post în cadrul Compartimentului Financiar-contabil conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: – Proba scrisă în data de 23.05.2019, ora 10.00, – […]