ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU Primăria Tătărani anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere reţea de iluminat public stradal în satele Tătărani şi Căprioru, comuna Tătărani, judeţul Dâmboviţa” propus a fi amplasat în comuna Tătărani, satele […]

ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU Primăria Tătărani anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „înfiinţare distribuţie gaze naturale în comuna Tătărani, judeţul Dâmboviţa” propus a fi amplasatîn comuna Tătărani, satele Tătărani, Căprioru, Gheboieni, Priboiu, judeţul Dâmboviţa. Informaţiile […]

ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE PRIMĂRIA TĂTĂRANI Primăria Tătărani, titular al proiectului „înfiinţare distribuţie gaze naturale în comuna Tătărani, judeţul Dâmboviţa”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru […]

ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢ PUBLIC COMUNA BREZOAELE anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ..Modernizare DC152 în comuna Brezoaele, judeţul Dâmboviţa” – în comuna Brezoaele, satul Brezoaia, judeţul Dâmboviţa. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din municipiul Târgovişte, str. Calea lalomiţei, […]

ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢ PUBLIC COMUNA RĂZVAD anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare străzi locale în comuna Răzvad, jud. Dîmboviţa.” Proiectul acordului de mediu şi Informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Dâmboviţa din mun. Târgovişte, str. Calea lalomiţei, nr. […]

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC HELENE SRL  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI(cu spatiu comercial si alimentatie publica)  STATIE GPL,STATIE INCARCARE MASINI ELECTRICE, SPALATORIE AUTO,TOTEM,IMPREJMUIRE TEREN SI MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE ”propus afi amplasat in Comuna Aninoasa,sat Aninoasa. str.Aleea Sinaia( DN 71), […]

 ANUNT PUBLIC

 ANUNT PUBLIC Subsemnatul Radu Vasile, primar al comunei Vulcana Pandele, judeţul Dâmboviţa, îmi cer scuze  public  domnului Siminon Mircea Bogdan, pentru că i-am adresat cuvinte jignitoare şi ofensatoare. Primarul comunei Vulcana Pandele, Radu Vasile