Consiliul Judeţean Dâmboviţa va promova, alături de Universitatea „Valahia” din Târgovişte, dezvoltarea de proiecte comune

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte (UVT) a organizat o consultare cu privire la conţinutul programelor de studii de licenţă şi masterat din cadrul facultăţii, în vederea corelării ofertei de formare a Universităţii Valahia cu cerinţele actuale şi de perspectivă ale piejei muncii la […]