A fost reglementată utilizarea manualelor auxiliare în învăţământul preuniversitar

Prin ordin de ministru a fost reglementată şi aprobată modalitatea de utilizare în unităţile de învăţământ preuni-versitar a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), metodologia fiind inclusă şi în Regulamen-tul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP). În funcţie de nevoile specifice […]