660 DE NOI COMUNE VOR FI CADASTRATE

În anul 2018, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a accesat fonduri europene pentru lucrări de cadastru general, urmând ca 660 de comune din România să fie cadas-trate. Numărul imobilelor înregistrate prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF) a ajuns la peste 1.165.000 şi, tot […]