591 titluri de proprietate şi ordine ale prefectului Dâmboviţa, în anul 2018

In perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Dâmboviţa în exercitarea atribuţiilor care îi revin potrivit art. 6 din H.G. nr. 890/2005 a desfăşurat următoarele activităţi: s-au emis 591 titluri de proprietate şi ordine ale prefectului pentru terenuri agricole, forestiere […]