24 ianuarie: unitatea este posibilă doar prin înţelegere reciprocă, susţinerea obiectivelor naţionale în afara şi-n interiorul ţării şi multă muncă

24 ianuarie 2019, s-au împlinit 160 de ani de la Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru loan Cuza – Mica Unire, cum a rămas evenimentul din 1859 consemnat în istorie. Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru loan Cuza – context. Mica Unire de la 1859 a fost primul […]