Sute de petiţii şi audienţe la CJ Dâmboviţa în anul 2018

Privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în semestrul II al anului 2018 la CJ Dâmboviţa, aceasta a fost organizată în cadrul Serviciului Administraţie Publică, Secretariat şi Relaţii cu Publicul.
Comparativ cu primul semestru al anului 2018, când s-a înregistrat un număr de 75 petiţii, în perioada iulie 2018 – decembrie 2018 s-a înregistrat un număr de 61 petiţii, dintre care 58 petiţii au fost formulate de către cetăţeni, 1 petiţie redirecţionată de către Administraţia prezidenţială şi 2 petiţii redirecţionate de către Instituţia prefectului Dâmboviţa.
După înregistrare, petiţiile au fost înaintate direcţiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cu precizarea termenelor de rezolvare. Petiţiile al căror conţinut nu au intrat în sfera de competenţă a instituţiei noastre au fost direcţionate spre autorităţile competente cu rezolvarea problemelor sesizate informând petentul despre acest fapt.
fn privinţa modului de soluţionare şi repartizare a acestora, situaţia se prezintă astfel:
– 47 petiţii soluţionate, competenţa aparţinând Consiliului Judeţean Dâmboviţa;
– 13 petiţii redirecţionate, spre competentă soluţionare, altor autorităţi şi instituţii publice din judeţ;
– 1 petiţie clasată în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 potrivit căruia „petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identitate de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe”;
fn general principalele probleme sesizate de petenţi atât în primul semestru al anului, cât şi în perioada iulie – decembrie 2018, s-au referit la:
– sesizări privind starea drumurilor judeţene, solicitări de sprijin pentru reabilitarea sau modernizarea acestora;
– solicitări de ajutor financiar pentru diferite intervenţii medicale, precum şi ajutoare materiale datorate situaţiei precare din punct de vedere financiar a familiei petentului;
– probleme privind protecţia copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi;
– nemulţumiri generate de instituirea taxei de habitat;
– reclamaţii referitoare la prestaţiile operatorilor de transport public persoane;
– reclamaţii referitoare la serviciile medicale şi comportamentul cadrelor medicale din instituţiile de sănătate publică din judeţ;
– probleme de urbanism;
– solicitări/sesizări privind branşamentul locuinţelor la utilităţi;
– solicitări de ajutor social;
– solicitări locuri de muncă;
Pentru operativitate, în vederea obţinerii informaţiilor necesare formulării unui răspuns complet, întemeiat pe considerente de fapt şi de drept, au fost contactate autorităţile/instituţiile publice competente, iar în anumite cazuri a fost necesară şi deplasarea în teritoriu a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
Trebuie menţionat faptul că nu au fost cazuri de primire a petiţiilor de la cetăţeni fără să fie înregistrate şi repartizate conform circuitului oficial al documentelor.
Pentru toate sesizările au fost formulate răspunsuri în scris în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege.
fn cadrul programului de audienţe al conducerii Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în perioada iulie – decembrie 2018 numărul persoanelor care au solicitat audienţă a fost de 50 persoane, audienţele fiind acordate atât în timpul alocat acestora, conform graficelor stabilite lunar, cât şi în afara lor.
fn cadrul audienţelor, au existat situaţii în care unii cetăţeni s-au adresat cu diverse problem care nu intră în sfera de competenţă a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cum sunt: litigii de muncă, contestaţii privind calculul pensiei, solicitări de soluţionare a unor conflicte de natură personală, sesizări cu privire la aplicarea legilor fondului funciar etc., aceştia fiind îndrumaţi către instituţiile competente.
Din analizele efectuate se pot desprinde următoarele:
– a existat o colaborare optimă cu direcţiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, cu instituţiile subordonate, precum şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice judeţene şi locale în soluţionarea petiţiilor;
– un număr relativ mediu de petiţii primite au ca obiect aria de competenţă a Consiliului Judeţean Dâmboviţa;
– petiţionarii nu cunosc încă atribuţiile autorităţilor administraţiei publice judeţene şi locale;
– autorităţile şi instituţiile publice locale nu se implică îndeajuns în rezolvarea locală a problemelor cetăţenilor, deşi competenţa legală este a lor, acesta fiind şi motivul pentru care petiţionarii simt nevoia intervenţiei unei autorităţi publice judeţene;
– atât conducerea autorităţii publice judeţene, cât şi consilierii judeţeni şi-au exercitat disponibilitatea asupra problemelor cetăţenilor din judeţ.
Concluzionând, se poate afirma că cetăţenii şi-au exprimat dreptul de petiţionare în condiţiile legii, fără a fi restricţionaţi, beneficiind din partea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, prin intermediul Serviciului Administraţie Publică, Secretariat şi Relaţii cu Publicul, de îndrumare, consiliere şi sprijin în măsura competenţelor legale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, partener în proiectul "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia din Regiunea Sud Muntenia prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă"

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 succede Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale şi de investiţii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare. Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de […]