Published On: vin, ian. 22nd, 2016

Sute de audienţe şi petiţii la CJ Dâmboviţa, în perioada iulie 2015 – decembrie 2015

nichiduta.ro

adrian tutuianuLa CJ Dâmboviţa, comparativ cu primul semestru al anului 2015, când s-a înregistrat un număr de 183 petiţii, în perioada iulie 2015 – decembrie 2015 s-a înregistrat un număr de 160 petiţii, dintre care 155 petiţii au fost formulate de către cetăţeni, 2 petiţii redirecţionate de către Guvernul României, două petiţii redirecţionate de către Instituţia Prefectului Dâmboviţa şi o petiţie remisă de către Asociaţia de Părinţi „PĂRINŢI CU VISE” din Târgovişte. După înregistrare, petiţiile au fost înaintate direcţiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cu precizarea termenelor de rezolvare. Petiţiile al căror conţinut nu au intrat în sfera de competenţă a instituţiei noastre au fost direcţionate spre autorităţile competente cu rezolvarea problemelor sesizate informând petentul despre acest fapt.
În privinţa modului de soluţionare şi repartizare a acestora, situaţia se prezintă astfel:
– 68 petiţii soluţionate, competenţa aparţinând Consiliului Judeţean Dâmboviţa;
– 83 petiţii direcţionate, spre competentă soluţionare, către instituţiile subordinate Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi altor autorităţi şi instituţii publice din judeţ;
– 2 petiţii clasate în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 potrivit căruia „petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe”;
– 7 petiţii clasate în conformitate cu prevederile art. 10 (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 potrivit căruia „dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar ori de la o autoritate sau instituţie publică greşit sesizată, cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează, la numărul iniţial făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns”.
În general principalele probleme sesizate de petenţi atât în primul semestru al anului, cât şi în perioada iulie 2015 -decembrie 2015, s-au referit la :
– solicitări de ajutoare sociale, ajutoare financiare pentru diferite intervenţii chirurgicale, precum şi ajutoare materiale datorate situaţiei precare din punct de vedere financiar a familiei petentului;
– nemulţumiri privind acordarea ajutorului social de către primăriile din judeţ;
– probleme privind protecţia copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi;
– sesizări privind starea drumurilor judeţene, solicitări de sprijin pentru reabilitarea sau modernizarea acestora;
– nemulţumiri generate de instituirea taxei de habitat;
– reclamaţii referitoare la prestaţiile operatorilor de transport public persoane;
– sesizări privind încălcarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
– nemulţumiri întâmpinate la eliberarea de documente de către primăriile din judeţ;
– solicitări locuri de muncă;
– solicitări locuinţă.
Pentru operativitate, în vederea obţinerii informaţiilor necesare formulării unui răspuns complet, întemeiat pe considerente de fapt şi de drept, au fost contactate autorităţile/instituţiile publice competente, iar în anumite cazuri a fost necesară şi deplasarea în teritoriu a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Activitatea de soluţionare a petiţiilor în semestrul al II-lea al anului 2015 s-a desfăşurat cu respectarea întocmai a normelor legale din domeniu, atât în ceea ce priveşte primirea, înregistrarea şi urmărirea rezolvării petiţiilor, cât şi expedierea răspunsurilor către petiţionari şi încadrarea în termenele prevăzute de lege. Trebuie menţionat faptul că nu au fost cazuri de primire a petiţiilor de la cetăţeni fără să fie înregistrate şi repartizate conform circuitului oficial al documentelor. Pentru toate sesizările (exceptând cele anonime), au fost formulate răspunsuri în scris în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege.
730 de audienţe la CJ, în perioada iulie 2015 -decembrie 2015
În cadrul programului de audienţe al conducerii Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în perioada iulie 2015 -decembrie 2015 numărul persoanelor care au solicitat audienţă a fost de 730 persoane, comparativ cu primul semestru al anului 2015 când numărul acestora a fost de 840 persoane, audienţele fiind acordate atât în timpul alocat acestora, conform graficelor stabilite lunar, cât şi în afara lor.
Tematica principală a solicitării audienţelor atât în prima parte a anului 2015 cât şi în ultima jumătate a anului trecut s-a referit la:
– cereri de locuri de muncă;
– solicitări de ajutoare sociale şi materiale;
– sesizări privind nereguli în activitatea unor autorităţi locale din judeţ; – pietruiri de drumuri comunale şi judeţene;
– modernizarea şi reabilitarea unor drumuri şi căi de acces, poduri, podeţe;
– probleme de urbanism (încălcări ale prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor);
– nemulţumiri generate de instituirea taxei de habitat;
– dificultăţi întâmpinate la eliberarea unor documente de la unele primării;
– reconstituirea dreptului de proprietate, precum şi tergiversarea punerii în posesie.
În cadrul audienţelor, au existat situaţii în care unii cetăţeni s-au adresat cu diverse probleme care nu intră în sfera de competenţă a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cum sunt: litigii de muncă, contestaţii privind calculul pensiei, sesizări cu privire la aplicarea legilor fondului funciar etc., fiind îndrumaţi către instituţiile competente.
Din analizele efectuate se pot desprinde următoarele:
– a existat o colaborare optimă cu direcţiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, cu instituţiile subordonate, precum şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice judeţene şi locale în soluţionarea petiţiilor;
– un număr mic de petiţii primite au ca obiect aria de competenţă a Consiliului Judeţean Dâmboviţa;
– petiţionarii nu cunosc încă atribuţiile autorităţilor administraţiei publice judeţene şi locale;
– autorităţile şi instituţiile publice locale nu se implică îndeajuns în rezolvarea locală a problemelor cetăţenilor, deşi competenţa legală este a lor, acesta fiind şi motivul pentru care petiţionarii simt nevoia intervenţiei unei autorităţi publice judeţene;
– atât conducerea autorităţii publice judeţene cât şi consilierii judeţeni şi-au exercitat disponibilitatea asupra problemelor cetăţenilor din judeţ.
Concluzionând, se poate afirma că cetăţenii şi-au exprimat dreptul de petiţionare în condiţiile legii, fără a fi restricţionaţi, beneficiind din partea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, prin intermediul Serviciului Administraţie Publică, Secretariat şi Relaţii cu Publicul, de îndrumare, consiliere şi sprijin în măsura competenţelor legale.

eJobs

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro