Published On: mar, iun. 19th, 2018

Stimulente financiare pentru încadrarea în muncă a elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţei

nichiduta.ro

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa reaminteşte angajatorilor că pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, pentru fiecare elev şi student încadrat în muncă pe perioada vacanţei. Conform Legii nr. 72/2007 actualizată, privind stimularea încadrării în munca a elevilor şi studenţilor, angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacantelor beneficiază, pentru fiecare persoană de un stimulent financiar lunar egal cu 250 de lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare în anul calendaristic respectiv. Pentru a beneficia de stimulentul menţionat, angajatorii trebuie să încheie cu AJOFM Dâmboviţa o convenţie, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor.
În vederea încheierii convenţiei, angajatorii depun la agenţie o cerere însoţită de următoarele documente:
– tabelul nominal cuprinzând elevii şi studenţii încadraţi;
– adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ prin care se atestă că persoana are statut de elev sau de student şi urmează cursurile într-o formă de învăţământ de stat sau particular, înfiinţată potrivit legii, cuprinzând şi precizarea expresă a perioadei de vacantă;
– actul de identitate al elevului sau studentului;
– copia contractului de muncă;
– declaraţia pe propria răspundere că angajatorul nu se regăseşte în una dintre următoarele situaţii:
– a încadrat în munca elevii şi studenţii anterior datei de începere a vacantelor stabilite potrivit legii;
– a beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar, pentru o perioada de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.
Până la acest moment, 8 agenţi economici au solicitat setul de documente în vederea încheierii unei convenţii cu AJOFM Dâmboviţa.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro