Published On: mie, feb. 28th, 2018

Sprijin acordat pentru sectorul zootehnic

nichiduta.ro

Prin hotărâre de guvern au fost aprobate sumele acordate anul acesa crescătorilor de animale, pentru înfiinţarea şi menţinerea registrelor genealogice ale raselor de animale şi pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a animalelor. Anual, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, sunt aprobate sumele pentru anul în curs.
Astfel, suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2018 este de 56.000.000 lei, din care 27.000.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 29.000.000 lei pentru speciile ovine şi caprine.
Pentru buna desfăşurare a schemei de ajutor de stat, având în vedere modificările legislative cu privire la atestatul de producător, care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018, acolo unde primăriile nu au intrat în posesia atestatelor de producător au posibilitatea eliberării unor adeverinţe. Mai exact, prin acest act normativ se prevede că atestatul de producător, care trebuie ataşat la cererea de plată, să fie temporar înlocuit cu adeverinţa emisă de aparatul de specialitate al primarului localităţii unde a fost depusă cererea, prin care se confirmă solicitarea atestatului de producător.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro