Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, partener în proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia din Regiunea Sud Muntenia prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă”

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 succede Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale şi de investiţii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.
Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.
Conform Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale; Prioritatea de investiţii 8.1: Investiţi în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul specific 8.1: Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate; Operaţiunea A: Ambulatorii, Apel proiecte: POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, Cod apel 420/8, beneficiar eligibil în cadrul acestui apel de proiecte în calitate de partener este şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte alături de Ministerul Sănătăţii.
Consilierii judeţeni au aprobat participarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, în calitate de partener, alături de Ministerul Sănătăţii, în calitate de beneficiar pentru implementarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia din Regiunea Sud Muntenia prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă” depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale; Prioritatea de investiţii 8.1: Investiţi în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul specific 8.1: Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate; Operaţiunea A: Ambulatorii, Apel proiecte: POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, Cod apel
420/8.
Valoarea aferentă Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte în cadrul proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia din Regiunea Sud Muntenia prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă” în cuantum de 639,976.11 lei (inclusiv TVA). S-a propus participarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, la bugetul total al proiectului cu suma de 12,799.53 lei ce reprezintă cofinanţarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaţionalităţii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică şi îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate.
Prin proiect se urmăreşte modernizarea şi tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic şi moral, prin achiziţia de echipamente noi şi eficiente, ce aduc atât o creştere calitativă a serviciilor oferite, cât şi o creştere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătăţind starea de sănătate publică la nivel naţional, regional şi local..
Prin implementarea proiectului, activitatea medicală desfaşurată în unităţile sanitare care beneficiază de noile dotări va fi efici-entizată. Aceasta va determina creşterea capacităţii unităţii de tratare a persoanelor şi, indirect, la creşterea accesibilizării populaţiei la serviciile medicale. Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activităţii de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente prezentului proiect Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general şi Ob. Specific 1 şi a indicatorului de realizare 1S35 – Beneficiari de infrastructură medicală constru-ită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii).
Dotarea ambulatoriilor din cadrul Regiunii de Dezvoltare cu aparatură medicală de specialitate. Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activităţii de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente prezentului proiect Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general şi Ob. Specific 2 şi a indicatorului de realizare 1S36 – Unităţi medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii pentru ambulatorii).
Creşterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip ambulatoriu, în cadrul Regiunii. Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activităţii de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente prezentului proiect Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general şi Ob. Specific 3 şi a indicatorului de realizare CO 36 – Populaţia deservită de servicii medicale îmbunătăţite. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni de la data semnării contractului de finanţare. Având în vedere aspectele prezentate, propunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind privind aprobarea participării Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte în calitate de partener în proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia din Regiunea Sud Muntenia prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă” şi a bugetului aferent.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Proiect pentru reabiiitarea şi consoiidarea ciădirii primăriei

Consilierii locali târgovişteni au votat Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi consolidare Primărie, Corp A”. Proiectul are o valoare de 4,95 milioane de lei şi o durată de execuţie de 15 luni, investiţia având ca sursă de finanţare bugetul local. Ca principale […]