Published On: mie, dec. 28th, 2016

Solicitările depăşesc dublul alocaţiilor financiare pentru investiţii în fermele vegetale

nichiduta.ro

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă că fondurile nerambursabile alocate prin submăsura (sM) 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”, componenta sector vegetal, aferentă celei de-a doua sesiuni din anul 2016, au fost epuizate ca urmare a solicitărilor de finanţare primite on-line pe pagina oficială de internet de Agenţie, www.afir.info.
De la deschiderea sesiunii, în data de 15 decembrie 2016, au fost depuse pentru finanţare 549 proiecte de investiţii în sectorul vegetal aferent submăsurii 4.1, pentru care s-au solicitat fonduri nerambursabile în valoare de peste 186,5 milioane de euro.
Precizăm că AFIR a primit solicitări de finanţare peste limita plafonului de depunere a proiectelor, respectiv 200% (ceea ce reprezintă 150.000.000 de euro) faţă de suma alocată pentru această sesiune.
După încheierea evaluării de către experţii AFIR, proiectele vor fi selectate în funcţie de punctajul obţinut la criteriile de selecţie de către fiecare proiect în parte, în ordine descrescătoare. Selecţia proiectelor se va realiza în limita alocării disponibile aferente acestei sesiuni pentru sM 4.1, componenta sector vegetal, care este de 75.000.000 euro.
Conform Regulamentului de selecţie a proiectelor, pentru această sesiune se aplică principiul conform căruia vor fi declarate neconforme proiectele al căror punctaj estimat va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii în care au fost depuse. De asemenea, vor fi declarate neconforme proiectele încadrate greşit din punct de vedere al alocării financiare (alocare distinctă).

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro