Published On: mar, nov. 6th, 2018

Simplificarea procedurilor de achiziţie din Programul pentru şcoli

nichiduta.ro

A fost adoptată completarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la „Programul pentru şcoli” al Uniunii Europene. Scopul aprobării prezentului act normativ este de a reglementa modul de asigurare a sursei financiare bugetare în cazul aplicării programului la nivel local (comune, oraşe şi municipii).
De la intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017, autorităţile responsabile pentru implementarea programului au fost consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti. Ulterior adoptării Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, exista posibilitatea legală ca şi consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor să organizeze şi să deruleze procedurile de atribuire a contractelor pentru achiziţia produselor aferente programului.
Prin urmare, s-a impus necesitatea completării Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 cu prevederi clare privind repartizarea sumelor de la nivel judeţean la nivel local, întrucât consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor sunt în prezent în imposibilitatea derulării programului în şcolile de pe raza lor teritorială.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro