Sesiuni de asistenţă pentru persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi fiecare organ fiscal local din subordinea sa vor face liste cu persoanele arondate care au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale şi, în peroada 15 mai-15 iulie 2018, îi vor invita pe aceşti contribuabili la sesiuni de asistenţă pentru completarea formularului. Pentru anii următori, perioada de asistenţă va fi 15 ianuarie – 15 martie.
Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de ordin al ministrului Finanţelor, privind aceste proceduri referitoare la persoanele fizice autorizate, la acţionarii din firme care obţin dividende şi la alte persoane cu venituri din activităţi independente. Sesiunile de îndrumare organizate de ANAF vor urma mai mulţi paşi distincţi:
În termen de 15 de zile de la încheierea anului fiscal, organul fiscal central, în baza informaţiilor deţinute, întocmeşte lista cu persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei unice, arondaţi pe fiecare organ fiscal local, în funcţie de domiciliul fiscal al contribuabililor, şi o transmite organului fiscal local.
Prin excepţie, în anul 2018, lista cu persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei unice, se întocmeşte în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin (probabil în luna mai).
Listele conţin datele de identificare ale persoanelor fizice potrivit art. 1 pct. 40 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi organul fiscal local la care este arondat. La elaborarea listei vor fi avute în vedere persoanele despre care se deţin informaţii că în anul 2017 au realizat următoarele categorii de venituri:
a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor a căror impunere a fost finală potrivit art. 73 din aceeaşi lege;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia veniturilor din arendă a căror impunere a fost finală potrivit art. 84 alin. (8).
d) venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia veniturilor din dividende, dobânzi şi a celor din lichidarea unei persoane juridice, a căror impunere a fost finală potrivit art. 97 din aceeasi lege;
e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal la care se face referire în cuprinsul lit. a)-e) sunt cele în vigoare în anul 2017.
Cel puţin o zi pe săptămână, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritori-ale va fi prezent un funcţionar cu atribuţii de asistenţă din cadrul organului fiscal central, sau un alt funcţionar din cadrul organului fiscal central, în perioada 15 ianuarie – 15 martie a fiecărui an. Prin exceptie, în anul 2018, perioada de acordare a asistenţei este 15 mai-15 iulie.
La nivelul fiecărei unităţi adminis-trativ-teritoriale, în perioada menţionată, organul fiscal central şi organul fiscal local organizează întâlniri cu contribuabilii vizaţi pentru diseminarea prevederilor legale, a procedurilor de completare şi depunere a declaraţiei, precum şi instruire practică. Organul fiscal local şi organul fiscal central mediatizează prin toate canalele de comunicare disponibile acţiunile de asistenţă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Oportunităţi de finanţare prin PNDR 2020 în judeţul Dâmboviţa

Centrul regional 3 Sud Muntenia al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a organizat conferinţa cu tema „Oportunităţi de finanţare în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020)”. Evenimentul organizat la Centrul Internaţional de Conferinţe al Universităţii Valahia din Târgovişte s-a bucurat […]