Published On: lun, ian. 20th, 2020

Şcoala Gimnazială „Pictor Nicolae Grigorescu”

nichiduta.ro
Share This
Tags

Şcoala Gimnazială „Pictor Nicolae Grigorescu” din Titu organizează concurs pentru ocupare pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de îngrijitor 3,5 posturi şi muncitor calificat/muncitor întreţinere 0,5 norme după următoarele termene:
Concursul pentru posturile de îngrijitor se va organiza conform calendarului următor:
o 13 februarie 2020, ora 09:00: proba scrisă; o 13 februarie 2020, ora 11:00: proba practică; o 13 februarie 2020, ora 13:00: proba interviu. Concursul pentru postul de muncitor calificat/muncitor de întreţinere se va organiza conform calendarului următor: o 13 februarie 2020, ora 09:00: proba scrisă; o 13 februarie 2020, ora 12:00: proba practică; o 13 februarie 2020, ora 14:00: proba interviu.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de îngrijitor şcoala/grădiniţă sunt:
o nivelul studiilor: medii / generale, urmate de un curs de perfecţionare în domeniu;
o experienţa anterioară în posturi similare constituie avantaj;
o abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii;
o disponibilitate pentru program flexibil; o răspunde de inventarul încredinţat;
o efectuează şi alte sarcini încredinţate de către şefii ierarhici în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale;
o cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
o cunoştinţe în domeniul securităţii în muncă şi PSI;
o vechime în muncă – minimum 5 (cinci) ani. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale – muncitor de întreţinere sunt:
■ Absolvent cu diplomă al şcolii profesionale, cu calificare în unul din domeniile: mecanic, electric, electrotehnic, construcţii civile, sau liceu cu atestat profesional în domeniile: mecanic, electric, electrotehnic, construcţii civile
■ Deprinderi şi abilităţi practice în mentenanţa instalaţiilor de apă curentă, tehnico-sanitare şi de gaze naturale, în exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală prin cazane de capacitate mică şi medie, alimentate cu gaze, executarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii şi reparaţii în construcţii; în mentenanţa instalaţiilor electrice de joasă şi medie tensiune, lucrări de lăcătuşerie;
o vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului -minimum 5 ani în specialitatea postului.
o experienţa anterioară în posturi similare constituie avantaj; o abilităţi de relaţionar cu întreg personalul unităţii; o disponibilitate pentru program flexibil; o răspunde de inventarul încredinţat;
o efectuează şi alte sarcini încredinţate de către şefii ierarhici în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale;
o cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
o cunoştinţe în domeniul securităţii în muncă şi PSI; Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Pictor Nicolae Grigorescu” din Titu, strada Gării nr. 11, judeţul Dâmboviţa, telefon: 0245/651.068.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro