Published On: mie, sept. 17th, 2014

SĂ CUNOAŞTEM REGULAMENTUL

nichiduta.ro

sportArticolul 25 – Formularea contestaţiilor
1. Cluburile care apreciază că echipa adversă a încălcat unele prevederi regulamentare, indiferent de natura lor, au dreptul să-şi susţină cauza numai în baza unei contestaţii formulate în scris în raportul de arbitraj.
2. În cazul jucătorilor aflaţi în stare de suspendare pentru cumul de cartonaşe galbene sau ca urmare a unei decizii pronunţate de comisiile jurisdicţionale competente, precum şi pentru nere-spectarea dispoziţiilor privind folosirea jucătorilor extracomunitari, a jucătorilor U21 sau U19, respectiv, pe cele privind obligativitatea înscrierii în raportul de arbitraj a numărului minim de jucători formaţi la nivel naţional, sesizarea se face din oficiu de către forul competent, nefiind necesară formularea unei contestaţii.
3. Echipele au dreptul de a introduce contestaţii, astfel:
a) înainte de începerea jocului:
– dacă se contestă dreptul de joc al unuia sau al mai multor jucători din echipa adversă, înscrişi în raportul de arbitraj, arătându-se motivele în mod concret;
– dacă se contestă valabilitatea programării jocului pe terenul respectiv;
– dacă se contestă calificarea cadrului medical delegat sau lipsa autosanitarei;
– dacă se contestă neregularitatea terenului de joc (dimensiunile terenului şi ale porţilor, inexistenţa sau starea plaselor porţilor şi a steagurilor de colţ, a marcajului etc.);
b) în pauză sau după terminarea jocului, înainte de restituirea carnetelor de legitimare de către arbitru:
– dacă se contestă dreptul de joc al jucătorilor de rezervă intraţi ulterior în
joc;
– dacă se contestă identitatea unuia sau mai multor jucători înscrişi în raportul de arbitraj.
4. Contestaţiile se fac în scris în raportul de arbitraj şi se semnează de către: delegatul sau căpitanul echipei con-testatoare;
delegatul sau căpitanul echipei adverse, care semnează de luare la cunoştinţă, şi – arbitru, care este obligat să specifice momentul formulării contestaţiei (înainte, la pauză sau după terminarea jocului).
5. în cazul în care delegaţii sau căpitanul echipei adverse refuză să semneze de luare la cunoştinţă, arbitrul va consemna acest lucru în raportul de arbitraj.
6. Arbitrii sunt obligaţi să pună raportul de arbitraj la dispoziţia delegaţilor sau căpitanului de echipă pentru formularea unei contestaţii, la solicitarea acestora, în oricare moment (înainte, la pauză sau la terminarea jocului) şi indiferent de motivul contestaţiei. Refuzul arbitrului de a pune la dispoziţie raportul de arbitraj se va sancţiona con- form prevederilor regulamentare.
7. Jucătorii contestaţi pot fi înlocuiţi numai înainte de începerea jocului. În acest caz contestaţia rămâne fără obiect. Arbitrul va consemna acest lucru în raportul de arbitraj. În asemenea situaţii, numărul de jucători de rezervă se reduce în mod corespunzător.
8. Contestaţiile referitoare la identitatea jucătorilor şi la dreptul de joc se fac nominal. În ceea ce priveşte contestaţiile referitoare la dreptul de joc, delegaţii echipelor au obligaţia de a înscrie în raportul de arbitraj în mod explicit motivul pentru care este contestat jucătorul (transfer sau legitimare neregulamentară, lipsa vizei anuale, lipsa vizei medicale, substituire etc.), în caz contrar urmând a fi respinse ca neregulamentare. 9. În cazul contestaţiilor care au drept obiect valabilitatea legitimării sau a transferului jucătorilor, Comisia de Disciplină şi Etică va trimite printr-o încheiere cauza spre soluţionare comisiei competente în această materie, urmând să pronunţe o hotărâre disciplinară pe baza soluţiei dată de CNSL a FRF/LPF, respectiv CSJ a AJF/AMFB.
Articolul 26 -Procedura soluţionării contestaţiilor
1. Contestaţiile formulate pot fi dovedite cu următoarele mijloace de probă: înscrisuri, martori, interogatorii, confruntări, expertize, înregistrări audio-video şi/sau fotografii.
2. Contestaţiile soluţionate de comisiile competente ale FRF/LPF/AJF
şi dovedite neîntemeiate, se resping ca nefondate, iar cele făcute contrar prevederilor acestui regulament (tardive, netaxate, nesusţinute, nesemnate etc.), se resping, de asemenea, ca neregulamentare. 3. Contestaţia trebuie să conţină pe scurt motivele şi cauzele care o determină, echipa contestatară putând să le prezinte ulterior pe larg, fie în scris în termen de 48 de ore de la disputarea jocului, fie verbal, în faţa comisiilor competente. Lipsa consemnării în raportul de arbitraj a motivului pentru care se presupune că se face vinovată echipa adversă sau jucătorul acesteia, duce la respingerea contestaţiei.
4. In cazul în care se face contestaţie pentru substituire de jucători şi dacă jucătorul în cauză refuză să se prezinte în faţa arbitrului, să se legitimeze cu buletinul de identitate sau alt document (paşaport sau certificat de naştere, în cazul jucătorilor sub 14 ani), să semneze raportul de arbitraj, să prezinte carnetul de legitimare, să fie fotografiat împreună cu arbitrii, sau, dacă nu se prezintă pentru confruntare la prima şedinţă a comisiei competente de la disputarea jocului, jucătorul respectiv este considerat vinovat de substituire. In această situaţie, ca şi în cazul în care substituirea a fost dovedită cu prilejul judecării de către comisia competentă, echipa respectivă şi jucătorul vinovat vor fi sancţionaţi conform prevederilor regulamentare.
5. Taxele de contestaţie se depun la FRF, LPF sau la AJF/AMFB, după caz, în numerar, prin virament, cec sau prin mandat poştal, în termen de 48 de ore de la disputarea jocului.
6. Nedepunerea taxei de contestaţie atrage după sine respingerea ei ca netaxată şi omologarea jocului cu rezultatul de pe teren.
7. Cluburile care prin delegaţii lor introduc contestaţii nejustificate, de rea-credinţă, nemotivate sau neachitate, sunt obligate să suporte cheltuielile de deplasare ale tuturor persoanelor citate în faţa comisiei competente (delegaţi, jucători, arbitri etc.). În asemenea cazuri, echipa contestatară va fi sancţionată cu avertisment, iar în caz de recidivă va fi obligată la plata unei penalităţi cu un cuantum reprezentând dublul taxei de contestaţie.
8. Fac excepţie de la sancţiunile arătate în alineatul precedent, echipele care, după terminarea jocului, în cel mult 10 minute, renunţă la contestaţie specificând acest lucru în raportul de arbitraj.
9. Taxele de contestaţie, indiferent de modul de soluţionare a cauzei, nu se restituie.
10. In cazul în care, în cursul soluţionării unei contestaţii, apare un conflict de competenţă între comisii aparţinând unor foruri diferite, conflictul de competenţă va fi soluţionat de Comisia de Recurs a FRF.

eJobs

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro