Published On: joi, iul. 30th, 2015

S-au aprobat normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de navetă a cadrelor didactice

nichiduta.ro

eleviGuvernul a aprobat printr-o Hotărâre, normele metodologice privind decontarea cheltuielilor cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat pentru naveta la şi de la locul de muncă. Decontarea cheltuielilor pentru navetă la şi de la locul de muncă este destinată cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar care nu dispun de locuinţă în localitatea unde au postul. Potrivit actului normativ, naveta beneficiarilor poate fi efectuată cu mijloace de transport ale operatorilor de transport autorizaţi – transport în comun: microbuze, autobuze, tren, ambarcaţiune sau autoturismul/ ambarcaţiune proprietate personală sau deţinut/ă legal. Transportul beneficiarilor cu mijloacele de transport ce aparţin unităţii de învăţământ sau autorităţii administraţiei publice locale se va efectua gratuit, conform programului şi pe rutele stabilite prin hotărâre a autorităţii deliberative, precum şi cu respectarea orarului/ programului unităţii de învăţământ. De asemenea, cadrele didactice au obligaţia să prezinte lunar instituţiei de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea, documentele justificative pentru decont însoţite de cererea tipizată pentru decontarea lunară a navetei. Decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă se face integral, în luna următoare depunerii documentelor justificative, în condiţiile stipulate de metodologie. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ analizează şi verifică legalitatea solicitărilor, aprobă lunar cererile solicitanţilor şi fundamentează necesarul lunar de finanţare, individual şi pentru toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ. Directorul unităţii de învăţământ transmite necesarul de finanţat, sub formă de solicitare, primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea lunii pentru care se face fundamentarea, în vederea deschiderii de credite pentru efectuarea plăţilor. Potrivit prevederilor art. 37 de OUG 37/2014, finanţarea acestor cheltuieli se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, pentru echilibrarea bugetelor locale. În prezent, un număr de aproximativ 65.000 de cadre didactice, din rândul personalului didactic de predare si personalului didactic auxiliar, efectuează zilnic naveta între localitatea de reşedinţă şi localitatea în care îşi desfăşoară activitatea. Cea mai mare pondere din rândul cadrelor didactice ce efectuează zilnic naveta se înregistrează la unităţile de învăţământ din mediul rural. Şi la nivelul judeţului Dâmboviţa sunt sute de cadre didactice care fac naveta.

eJobs

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro