Published On: mar, mai 8th, 2018

S-a deschis Targui Ofertelor Educaţionale – 2018

nichiduta.ro

In holul Muzeului de Istorie s-a deschis ieri Târgul Ofertelor Educaţionale ale liceelor dâmboviţene. In următoarele zile, fiecare unitate de învăţământ va prezenta celor interesaţi planul de şcolarizare, specializările şi numărul de locuri, oportunităţile de studiu şi elementele de identitate, rezultatele şi proiectele şcolii. Timp de o săptămână, elevii claselor a VIII-a sunt aşteptaţi la târg pentru a se informa, a lua o decizie în funcţie de oferta prezentată, într-un efort conjugat (şcoală-familie) de a-şi definitiva opţiunea în acord cu propriul potenţial. Pentru anul şcolar viitor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi-a propus ca prioritate managerială diversificarea ofertei educaţionale în ceea ce priveşte admiterea în învăţământul liceal,învăţământul profesional şi învăţământul dual de stat. Oferta educaţională proiectată pentru 2018-2019 asigură viitorilor liceeni fundamentul uneiinserţii profesionale în funcţie de aptitudini şi formarea competenţelor necesare secolul al XXI-lea.
In acord cu aceste premise, Planul de şcolarizare la nivelul Judeţului Dâmboviţa este generos, cuprinzând o largă paletă de specializări, conform propunerilor primite din partea liceelor. Pentru învăţământul tehnologic au fost prevăzute specializările: economic, comerţ, turism şi alimentaţie, producţie media, protecţia mediului, electronică şi automatizări, mecanică ş.a. Pentru toate specializările din filiera tehnologică s-au aprobat, la nivelul judeţului Dâmboviţa, 1652 locuri pentru învăţământul de zi şi 112 locuri pentru învăţământul seral.
Pentru învăţământul profesional, s-au aprobat 1036 de locuri, calificările profesionale fiind foarte diverse:mecanic auto, electromecanic utilaje şi instalaţii industrial, cofetar, confecţioner produse textile, ospătar, bucătar, mecanic agricol, strungar, sculer matriţer ş.a.
În învăţământul dual sunt repartizate 84 locuri, corespunzător celor 3 clase, 2 la Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu” Târgovişte şi 1 la Liceul Tehnologic „Iordache Golescu” Găeşti, în parteneriat cu Artic S.A. Un alt segment important al ofertei educaţionale la nivelul judeţului este acela al învăţământului liceal, filiera teoretică şi filiera vocaţională, unde sunt planificate 1904 locuri la filiera teoretică şi 336 la filiera vocaţională.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro