Published On: mie, aug. 23rd, 2017

S-a dat startul Programului Microindustrializare 2017

nichiduta.ro

Din această săptămână, firmele mici şi mijlocii (IMM) se pot înscrie în programul Microindustrializare 2017, prin care statul va oferi fonduri nerambursabile de maximum 450.000 de lei (aproape 100.000 euro) unor făbricuţe private, în anumite condiţii.
Antreprenorii pot să se înscrie cu planurile de afaceri până pe 1 septembrie 2017, ora 20.00, utilizând aplicaţia special deschisă de Ministerul pentru mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Alocaţia financiară nerambursabilă (AFN) pentru firmele selectate este de maximum 450.000 de lei pe beneficiar , sumă care va acoperi cel mult 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, în limita valorilor maxime prevăzute pentru fiecare cheltuială eligibilă.
Astfel, antreprenorul va trebui să suporte în final o contribuţie proprie de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. De asemenea, taxa pe valoarea adăugată la înreaga valoare a proiectului va fi suportată de beneficiar (cu posibilitate de a o deduce, dacă are cod de TVA).
De asemenea, beneficiarul selectat efectuează cheltuielile, iar statul îi decontează ulterior costrurile eligibile, în limita ajutorului nerambursabil obţinut în program. Antreprenorii vor putea lua şi credite de la bănci partenere în program, cu garanţii, iar comisionul către Fondul de Garantare va putea fi decontat din program, dacă va fi prevăzut în planul de afaceri.
Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare a acesteia este de 297.436.000 lei, din care 74.359.000 lei pentru anul curent.
Pentru a primi finanţare prin această schemă de ajutor de minimis, solicitanţii trebuie să mai îndeplinească mai multe condiţii, cumulativ: ” Firmele să fie organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile au în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri; ” au capital social integral privat; ” asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate; ” sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
” codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfăşurat la momentul inscrierii online, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice; ” au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri; ” nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; ” nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică. ” nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii. ” beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de ajutorului nerambursabil, să menţină investiţia pentru care primesc ajutor în, să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data deschiderii aplicaţiei de înscriere şi locurile de muncă create prin program.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro