Published On: mar, nov. 7th, 2017

Reţele de resurse educaţionale deschise (RED), înfiinţate la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene

nichiduta.ro

In acord cu directivele Comisiei Europene şi cu linia strategică din Agenda Digitală a României privind utilizarea TIC în cadrul procesului de învăţare (resurse educaţionale deschise/RED şi Web 2.0), inspectoratele şcolare judeţene, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), vor dezvolta pe site-urile proprii un spaţiu de organizare a resurselor educaţionale deschise, elaborate de cadrele didactice din fiecare judeţ. In acest sens, MEN recomandă o structură de conţinut unitară, organizată pe niveluri de învăţământ/clase şi arii curriculare/dis-cipline de studiu. În funcţie de complexitatea şi varietatea resurselor, acestea pot fi structurate şi pe alte tipologii (ex. curri-culare/extracurriculare). Termenul dezirabil de implementare este luna noiembrie 2017.
Resursele educaţionale deschise sunt mijloace de învăţare adaptate la nevoile specifice ale procesului instructiv-educa-tiv, disponibile gratuit. Din această categorie fac parte diferite tipuri de materiale de învăţare, suporturi de curs, proiecte, experimente şi demonstraţii, dar şi programe şcolare, ghiduri pentru profesori sau alte materiale educaţionale (articole, module, prezentări ce acoperă atât sfera curriculară, cât şi cea extracurriculară etc.).
Cadrele didactice pot propune materiale educaţionale proprii, în format electronic, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind proprietatea intelectuală/dreptul de autor.
Evaluarea şi selecţia resurselor se desfăşoară la nivelul inspectoratelor şcolare, în consiliile consultative de specialitate. Procesul de evaluare şi selecţie a resurselor educaţionale deschise se va derula cu ritmicitate, cel puţin o dată pe lună, în funcţie şi de frecvenţa şi numărul materialelor educaţionale depuse.
O structură unitară de organizare va permite ulterior integrarea colecţiilor de resurse din fiecare judeţ în Biblioteca Şcolară Virtuală, a cărei realizare Ministerul Educaţiei şi-a asumat-o până la finalul actualului exerciţiu de finanţare din fonduri europene (2014-2020), alături de Platforma Şcolară de e-learning.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro