Reînfiinţarea Comisiei Naţionale a Bibliotecilor, o prioritate

Prin Legea Bibliotecilor, nr. 334/2002 cu modificările şi completările ulterioare, s-a dispus (art. 59) înfiinţarea Comisiei Naţionale a Bibliotecilor (CNB), sub autoritatea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a Ministerului Culturii şi Cultelor. Aceasta a funcţionat în perioada 2002-2010 după care, din motive legate, atat de incompatibilităţi ale unor membri, cat şi din lipsa finanţării, Comisia nu a mai funcţionat.
În perioada 2011-2012 sa încercat reorganizarea Comisiei în raport cu prevederile legale, dar acţiunea nu a fost finalizată nici pană în prezent. Aceasta situaţie s-a datorat atat schimbărilor repetate ale conducerii Ministerului Culturii, cat şi instabilităţii managementului Bibliotecii Naţionale, care nu a impulsionat crearea Comisiei.
În acest sens, deputatul PSD Damboviţa, Oana Vlăducă a adresat o interpelare ministrului Culturii ce are ca obiect Reînfiinţarea Comisiei Naţionale a Bibliotecilor în conformitate cu Legea Bibliotecilor, nr. 334/2002 cu modificările şi completările ulterioare.
„Menţionez că atribuţiile Comisiei Naţionale a Bibliotecilor, fixate prin Legea nr. 334/2002, privesc aspectele de importanţă majoră cu care se confruntă bibliotecile: – elaborează strategii şi programe pentru sistemul naţional de biblioteci;
– coordonează activitatea de informare şi documentare din sistemul naţional de biblioteci, elaborează programe şi metodologii privind informatizarea sistemului naţional de biblioteci;
– propune programe de cercetare în domeniul biblioteconomiei, istoriei cărţii şi ştiinţelor informării;
– elaborează şi propune metodologiile, normele, normativele şi reglementările din domeniul protejării bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci;
– elaborează norme-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor finanţate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi a bibliotecilor de drept privat cu acces public;
– elaborează metodologia de organizare a inspecţiei în biblioteci, cu scopul de a stabili nivelul de dezvoltare a bibliotecilor în raport cu strategiile şi standardele naţionale, de a propune soluţii de impulsionare a dezvoltării şi de a sprijini procesul decizional de la nivelul administraţiei centrale şi locale;
– elaborează raportul anual privind starea sistemului naţional de biblioteci, pe baza rapoartelor statistice primite de la unităţile de profil din teritoriu, etc.
Avand în vedere că în programele concepute în cadrul Agendei Digitale pentru Romania 2020 se disting mai multe linii de acţiune care vizează în mod direct bibliotecile, considerăm oportună reînfiinţarea Comisiei Naţionale a Bibliotecilor, care se va preocupa în special de:
– Participarea la Proiectul European „Europeana” cu peste 700.000 de înregistrări digitale, într-un mod coordonat şi unitar. Pană în prezent, acest obiectiv este realizat sub 30%;
– Implementarea şi utilizarea unui singur punct de acces al informaţiei digitale legate de patrimoniul cultural, dar şi de educaţie, de petrecerea timpului liber;
– Materializarea şi digitizarea patrimoniului cultural (biblioteci, arhive fizice şi audiovizuale, muzee) pentru deschiderea acestui a la nivel european şi pentru conservarea acestuia în timp;
– Dezvoltarea Arhivelor Digitale ale Patrimoniului Cultural Roman;
– e-Accesibilitatea în bibliotecile publice pentru persoanele cu diz-abilităţi;
– Îmbunătăţirea competenţelor digitale ale cetăţenilor prin acţiuni ale bibliotecilor publice;
– Îmbunătăţirea interacţiunii dintre cetăţeni şi conţinutul cultural digital;
– Promovarea creării de conţinut digital original, specific comunităţilor din Romania.
În sensul celor de mai sus, ca responsabilitate a ministerului pe care îl coordonaţi, vă rog să agreaţi întreprinderea demersurilor instituţionale şi organizatorice pentru reînfiinţarea CNB, aşa cum prevede legislaţia în vigoare.
Solicit răspuns scris.”, se arată în interpelarea iniţiată de deputatul Oana Vlăducă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Lucrări de modernizare la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto

Elevii Liceului Tehnologic de Transporturi Auto, rezultat în urma fuzionării fostului Liceu Auto cu fostul Liceu Tehnologic Nicolae Mihăescu (profil Construcţii), au la dispoziţie din această toamnă un teren de sport modern, care include amenajări pentru sporturi de echipă şi pistă de atletism. Ambele suprafeţe sunt sintetice şi s-a lucrat […]